Preprints

Jessica P. Kunke, Ian Laga, Xiaoyue Niu, Tyler H. McCormick
Published 3/13/2023

Shuxian Fan, Li Liu, Jamie Perin, Tyler H. McCormick
Published 2/21/2023

Toshiya Yoshida, Trinity Shuxian Fan, Tyler McCormick, Zhenke Wu, Zehang Richard Li
Published 2/16/2023

Anna Neufeld, Ameer Dharamshi, Lucy L. Gao, Daniela Witten
Published 1/17/2023

Steven Wilkins-Reeves, Tyler McCormick
Published 11/21/2022

Bolun Liu, Shane Lubold, Adrian E. Raftery, Tyler H. McCormick
Published 10/26/2022

F. Richard Guo, Anton Rask Lundborg, Qingyuan Zhao
Published 8/29/2022

Yikun Zhang, Rafael S. de Souza, Yen-Chi Chen
Published 7/14/2022

Vincent Roulet, Siddhartha Srinivasa, Maryam Fazel, Zaid Harchaoui
Published 7/13/2022

Anna Neufeld, Lucy L. Gao, Joshua Popp, Alexis Battle, Daniela Witten
Published 7/1/2022

Zhexiao Lin, Fang Han
Published 4/17/2022

Vincent Roulet, Siddhartha Srinivasa, Maryam Fazel, Zaid Harchaoui
Published 4/5/2022

F. Richard Guo, Emilija Perkovic, Andrea Rotnitzky
Published 2/24/2022

F. Richard Guo, Emilija Perkovic, Andrea Rotnitzky
Published 2/24/2022

Hongxiang Qiu, Marco Carone, Alex Luedtke
Published 1/17/2022